Kontakt

Kontakt podaci

Za sve informacije i kontakt nas možete pronaći na datoj adresi i brojevima telefona.

JPU "Dragan Kovačević"

Kosovska bb
81400 Nikšić

Direktor: (+382) 040 245 835

Sekretar: (+382) 040 243 520

Računovodstvo: (+382) 040 245 834

Email: vrtic-nk@t-com.me

Kontakt telefoni dečijih vrtića:

Radost: +382(40)243-520

Lastavica: +382(67)211-015

Ciciban: +382(67)210-978

Neven: +382(67)435-052

Sunce: +382(67)210-866

Bajka: +382(67)211-019

Proljeće: +382(67)245-481

Zvončić: +382(67)245-476

Zvjezdica: +382(67)210-804

Pčelica: +382(67)210-951

Kosovka đevojka: +382(67)210-869

Leptir: +382(67)211-085

Osmijeh: +382(67)210-779

Bambi: +382(67)210-856

Vrabac: +382(67)216-833

Predškolske grupe pri osnovnim školama: +382(40)243-520