Edukacije

Program rada sa djecom jaslenog uzrasta

Dana 17.02.2011. u Podgorici, na javnoj raspravi na temu „Program rada sa djecom jaslenog uzrasta“ bile su naše predstavnice, vaspitač Snežana Vuković, medicinska sestra Valentina Mićunović i direktorica Radmila Backović.


Planiranje VOR-a

Seminar na temu „Planiranje VOR-a“ održan je 05.12.2010. godine. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama mora biti u skladu sa važećim programom, tako da je ovaj seminar pomogao zaposlenima u ustanovi da svoje aktivnosti planiraju i izvršavaju u skladu sa važećim programom i zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ovaj seminar je organizovan u vaspitnoj jedinici „Kosovka djevojka“, a predavači su bili Tatjana Novović i Vesna Dimitrijević. Svi plaznici seminara (vaspitači i stručni saradnici) su dobili odgovarajuće sertifikate.


Inkluzija uz pomoć (kompjuterski) podpomognute komunikacije

Naša Ustanova je 20.04.2011. u Mostaru učestvovala na Međunarodnom simpozijumu „ Inkluzija uz pomoć (kompjuterski) podpomognute komunikacije“. Na ovom seminaru su učestvovali direktorica Radmila Backović i defektolog Predrag Ćosović.


Udruženje medicinskih sestara Srbije

U Vrnjačkoj Banji održan je seminar u organizaciji Udruženja medicinskih sestara Srbije. Dvodnevni seminar 06.11.2010. Teme seminara su bile: • „ Medicinsko-preventivna zaštita i vaspitno obrazovni rad u jaslenim grupama“ • „Samovrednovanje i vrednovanje u vaspitnoj grupi, u funkciji unapređenja procesa programiranja i dokumentovanja“. Našu Ustanovu je predstavljala medicinska sestra Persa Gordijanić koja je prikupljene podatke sa ovog kursa prezentovala na aktivu jaslenih grupa naše Ustanove. Ovim seminarom je medicinska zaštita u jaslenim grupama u JPU „Dragan Kovačević“ podignuta na veći nivo funkcionisanja.


Menadžment u obrazovanju

Dana 20.11.2010. u prostorijama vaspitne jedinice „Kosovka djevojka“ održan je jednodnevni seminar na temu „Menadžment u obrazovanju“. Predavač je bio doc. dr Ranko Šljivić, a učesnici seminara su bili koordinatori svih vaspitnih jedinica, stručni saradnici i direktorica.


NTC

U organizaciji naše Ustanove održan je dvodnevni seminar NTC – sistem učenja u četri bloka za vaspitače i stručne saradnike, i za predstavnike dvije osnovne škole iz Nikšića, JU OŠ „Olga Golović“ i JU OŠ „Luka Simonović“. Predavač na ovom seminaru bio je prof. Ranko Rajović iz Novog Sada, osnivač MENS-e, odsjeka za darovitu djecu. Svi polaznici seminara su dobili sertifikate.


Uvod u senzornu inteligenciju

Od 01.09. do 10.09.2011.godine u Beogradu je organizovan seminar na temu „ Uvod u senzornu inteligenciju“ – Integrative Ayres Therapie u organizaciji SIAT-a. Tom prilikom je izvršena prezentacija senzorne sobe za djecu koja ulaze u spektar autističnih poremećaja. Predavači na ovom seminaru su bili doktorica Kristiane Kull iz Njemačke i doktorica Selaković iz Beograda. Na seminaru je bio naš defektolog Predrag Ćosović, koji inače radi sa djecom sa autističnim poremećajima u našoj Ustanovi. Ova obuka mu je u mnogome pomogla da bolje i organizovanije pristupa djeci sa ovom vrstom poremećaja.


Vaspitači vaspitačima

Savez udruženja vaspitača Srbije organizovao je 2010. godine XVII Stručne susrete „Vaspitači vaspitačima“ na Zlatiboru. Ovi susreti su bili međunarednog karaktera, a učesnici su bili iz svih država bivše Jugoslavije. Predstavnici naše Ustanove bili su direktorica Radmila Backović i organizator kulturnih deševanja Žana Delibašić - Raičević.


Posjete vrtićima u okruženju

U periodu od 27.06.2011. do 03.07.2011. godine u Požarevcu je održan II međunarodni kamp „Krugovi prijateljstva“. Organizatori su bili PU „Ljubica Vrebalov“ iz Požarevca i PU “Naša radost“ iz Smedereva. Predstavnici naše Ustanove su bili direktorica Radmila Backović, vaspitačice Zorica Peković i Milenka Mirković. Kroz zanimljive aktivnosti naši predstavnici su prezentovali dio naše nacionalne tradicije.


Prva pomoć

Seminar „Prva Pomoć“ održan je 28.11.2010. god. a predavači su bili dr Jovan Utješinović,dr Slavka Krivokapić, dr Branka Šupić, dr Marija Knežević, dr Marija Abramović, dr Marija Đurović sa asistentima. Prisustvovali su vaspitači i medicinske sestre i tom prilikom su dobili odgovarajuće sertifikate. Poznavanje prve pomoći je od velikog značaja za sve zaposlene u vrtiću, i za nastavno, stručno i tehničko osoblje. Ciljna populacija zaposlenih u vrtiću su djeca, a ako znamo da su djeca prilično razigrana i aktivna i kao takva sklona povredama, poznavanje prve pomoći je neizostavan dio zaposlenih u predškolskim ustanovama.


Obuka za rad na računaru

U okviru programa PRNV-a završena je započeta obuka pod nazivom „Poznavanje rada na računaru – osnovni kurs“. Ovaj kurs su držali predavači iz Hardneta koji su licencirani od strane ministarstva prosvjete. Obuku su prošli vaspitači, medicinske sestre i svi su dobili odgovarajuće sertifikate.


Seminar "Kooperativno učenje"

JPU "Dragan Kovačević" organizovala je seminar pod nazivom "Kooperativno učenje". Seminar je održan u vrtiću "Sunce" u Humcima dana 31. maja 2014. godine.

Voditelji seminara bili su: Prof. dr Saša Milić, Mr Jovana Marojević i Mr Sanja Čalović.

Seminar se sastojao iz četiri bola: I blok Otvaranje seminara, upoznavanje učesnika; II blok Osnovne odlike kooperativnog učenja; III blok Integrisano podučavanje i razvoj kooperativnih vještina i IV blok Igrovne aktivnosti kao podsticaj.

Polaznici seminara bili su vaspitači i stručni saradnici,Seminar "Rad sa djecom jaslenog uzrasta"

U JPU "Dragan Kovačević" je održan dvodnevni seminar na temu "Rad sa djecom jaslenog uzrasta". Voditelji seminara bili su: Doc. dr Tatjana Novović i prof. dr Saša Milić. Seminar je organizovan u vaspitnoj jedinici "Sunce" u Humcima 27. i 28. avgusta 2014. godine. Polaznici seminara bili su stručni saradnici i vaspitači.


Obrazovanje u oblasti rizika od katastrofa, april 2021.

JPU "Dragan Kovačević" Nikšić je početkom aprila organizovala seminar "Obrazovanje u oblasti rizika od katastrofa". Seminar su realizovali Radoje Novović, načelnik odsjeka za istraživanje i razvoj u Zavodu za školstvo, mr Zoran Lalović, samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo, mr Ljuban Tmušić, magistar bezbjednosti i Zoran Perović, profesor narodne odbrane. Seminaru su prisustvovali v.d. direktorica Ana Pejović, vaspitači, medicinske sestre i tehničko osoblje. Cilj održavanja seminara je podizanje nivoa svijesti i znanja zaposlenih o obrazovanju u vanrednim situacijama, kao i mjerama prevencije, pripremljenosti, intervencije i oporavka.