Kolektiv Informacije o zaposlenima

Vesna

Vukotić

Vaspitač

Mioljka

Danilović

Vaspitač

Željka

Pejović

Vaspitač

Ljubica

Perunović

Vaspitač

Snežana

Vuković

Vaspitač

Snežana

Rakonjac

Vaspitač

Snežana

Šćepanović

Vaspitač

Nataša

Božović

Vaspitač

Lidija

Marjanović

Vaspitač

Lidija

Miković

Vaspitač

Persa

Gordijanić

Medicinska sestra

Maja

Raičević

Medicinska sestra

Radmila

Backović

Direktor

Gordana

Žižić

Pomoćnik direktora

Gordana

Tomić

Pomoćnik direktora

Zdravko

Peković

Sekretar

Branislava

Čizmović

Sekretar

Anka

Bojanić

Računovođa

Milodarka

Đurđevac

Blagajnik

Veselinka

Striković

Referent za dječja pitanja

Snežana

Zogović

Pedagog

Jelena

Marković

Pedagog

Radovan

Cicmil

Psiholog

Velinka

Čvorović

Logoped

Dijana

Vukićević

Profesor engleskog jezika

Predrag

Ćosović

Defektolog