Kolektiv Informacije o zaposlenima

Milijana

Kovačević

Vaspitač

Slavica

Manojlović

Vaspitač

Natalija

Marković

Vaspitač

Tanja

Kontić

Vaspitač

Olivera

Kovačević

Vaspitač

Marija

Komnenović

Vaspitač

Nataša

Perošević

Vaspitač

Radmila

Backović

Direktor

Gordana

Žižić

Pomoćnik direktora

Gordana

Tomić

Pomoćnik direktora

Zdravko

Peković

Sekretar

Branislava

Čizmović

Sekretar

Anka

Bojanić

Računovođa

Milodarka

Đurđevac

Blagajnik

Veselinka

Striković

Referent za dječja pitanja

Snežana

Zogović

Pedagog

Jelena

Marković

Pedagog

Radovan

Cicmil

Psiholog

Velinka

Čvorović

Logoped

Dijana

Vukićević

Profesor engleskog jezika

Predrag

Ćosović

Defektolog