Kolektiv Informacije o zaposlenima

Darinka

Kovačević

Vaspitač

Rajka

Mirković

Vaspitač

Zorica

Nikčević

Vaspitač

Ana

Komnenović

Vaspitač

Vesna

Dorongić

Vaspitač

Ljubica

Damjanović

Medicinska sestra

Bojana

Vukićević

Medicinska sestra

Radmila

Backović

Direktor

Gordana

Žižić

Pomoćnik direktora

Gordana

Tomić

Pomoćnik direktora

Zdravko

Peković

Sekretar

Branislava

Čizmović

Sekretar

Anka

Bojanić

Računovođa

Milodarka

Đurđevac

Blagajnik

Veselinka

Striković

Referent za dječja pitanja

Snežana

Zogović

Pedagog

Jelena

Marković

Pedagog

Radovan

Cicmil

Psiholog

Velinka

Čvorović

Logoped

Dijana

Vukićević

Profesor engleskog jezika

Predrag

Ćosović

Defektolog