Kolektiv Informacije o zaposlenima

Žana

Delibašić

Vaspitač

Jelena

Mušikić

Vaspitač

Tamara

Prijović

Vaspitač

Jovana

Delić

Vaspitač

Ana

Đurović

Vaspitač

Svetlana

Ivanović

Vaspitač

Gordana

Kovačević

Vaspitač

Nevenka

Perutić

Vaspitač

Sejdefa

Fatić

Vaspitač

Branka

Glomazić

Medicinska sestra

Dijana

Baćović

Medicinska sestra

Milena

Žižić

Medicinska sestra

Nataša

Mirjačić

Medicinska sestra

Anđela

Nikčević

Medicinska sestra

Nevenka

Vuković

Medicinska sestra

Radmila

Backović

Direktor

Gordana

Žižić

Pomoćnik direktora

Gordana

Tomić

Pomoćnik direktora

Zdravko

Peković

Sekretar

Branislava

Čizmović

Sekretar

Anka

Bojanić

Računovođa

Milodarka

Đurđevac

Blagajnik

Veselinka

Striković

Referent za dječja pitanja

Snežana

Zogović

Pedagog

Jelena

Marković

Pedagog

Radovan

Cicmil

Psiholog

Velinka

Čvorović

Logoped

Dijana

Vukićević

Profesor engleskog jezika

Predrag

Ćosović

Defektolog