Kolektiv Informacije o zaposlenima

Magdalena

Babović

Vaspitač

Olivera

Dragnić

Vaspitač

Dragana

Jovović

Vaspitač

Olivera

Kontić

Vaspitač

Julijana

Nikić

Vaspitač

Irena

Ćetković

Vaspitač

Ana

Raičević

Vaspitač

Ljliljana

Dendić

Vaspitač

Veselinka

Milošević

Vaspitač

Svetlana

Jovanović

Vaspitač

Snežana

Kastratović

Vaspitač

Svetlana

Knežević

Vaspitač

Marija

Marković

Vaspitač

Jelena

Mirković

Vaspitač

Ljliljana

Mrkaić

Vaspitač

Radmila

Backović

Direktor

Gordana

Žižić

Pomoćnik direktora

Gordana

Tomić

Pomoćnik direktora

Zdravko

Peković

Sekretar

Branislava

Čizmović

Sekretar

Anka

Bojanić

Računovođa

Milodarka

Đurđevac

Blagajnik

Veselinka

Striković

Referent za dječja pitanja

Snežana

Zogović

Pedagog

Jelena

Marković

Pedagog

Radovan

Cicmil

Psiholog

Velinka

Čvorović

Logoped

Dijana

Vukićević

Profesor engleskog jezika

Predrag

Ćosović

Defektolog