Kolektiv Informacije o zaposlenima

Marija

Baletić

Vaspitač

Zorka

Bukilić

Vaspitač

Zlatana

Martinović

Vaspitač

Branka

Mrkić

Vaspitač

Sanja

Peković

Vaspitač

Ivana

Radulović

Vaspitač

Ratka

Krivokapić

Medicinska sestra

Radmila

Backović

Direktor

Gordana

Žižić

Pomoćnik direktora

Gordana

Tomić

Pomoćnik direktora

Zdravko

Peković

Sekretar

Branislava

Čizmović

Sekretar

Anka

Bojanić

Računovođa

Milodarka

Đurđevac

Blagajnik

Veselinka

Striković

Referent za dječja pitanja

Snežana

Zogović

Pedagog

Jelena

Marković

Pedagog

Radovan

Cicmil

Psiholog

Velinka

Čvorović

Logoped

Dijana

Vukićević

Profesor engleskog jezika

Predrag

Ćosović

Defektolog