Prezentacija integrisanih sistema menadžmenta u JPU "Dragan Kovačević"

Objavljeno 18.12.2017.Prezentacija integrisanih sistema menadžmenta i primjera dobre prakse u JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić, ali i uručenje sertifikata Međunarodnog standarda ISO 22000 koji se odnosi na Sistem menadžmenta za bezbjednost hrane, održani su danas u Tehnopolisu.

„Posle uspješnog procesa uvođenja u junu mjesecu 2015. godine uručen nam je sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001. Ovaj standard nalaže da se uspostave optimalna, za svaku ustanovu specifična pravila djelovanja, u okviru svih poslovnih aktivnosti da se definišu ovlašćenja i odgovornosti, da se neposredno prate efekti vaspitno-obrazovnog rada i vrši stalna analiza zadovoljstva korisnika usluga, a sve uočene iskazane neusaglašenosti saniraju odgovarajućim korektivnim mjerama, te da se osmišljeno i sistematski radi na unapređenju osnovnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti i ukupnog poslovanja“, objasnila je Radmila Backović, direktorica JPU "Dragan Kovačević".

Podsjetila je i da su u godini na izmaku uveli Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14000. Ovaj standard obuhvata zahtjeve koji se odnose na zaštitu životne sredine, uz punu primjenljivost i ostvarenje željenih efekata u okviru osnovne djelatnosti ustanove, čime se daje veliki doprinos preventivnom očuvanju životne sredine sprečavanjem ili smanjenjem svih mogućih negativnih uticaja uzrokovanih različitom aktivnostima.

" Prije četiri godine među prvima u Crnoj Gori uveli smo HACCP sistem za upravljanje bezbednošću hrane. Imajući u vidu da je ovaj dio naše delatnosti veoma bitan, odlučili smo da bezbjednost ishrane u našoj ustanovi podignemo na jedan viši nivo, tako da smo tokom ove godine uveli Sertifikovani sistem upravljanja bezbjednošću hrane prema zahtjevima savremenog Međunarodnog standarda ISO 22000“, naglasila je Backović.

Prisutnima se obratio i g-din Aleksandar Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete .

Prof. dr Radomir Radovanović je, kroz prezentaciju „Savremeni sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnova uspješnog poslovanja“ pojasnio pomenute standarde, ali i istakao njihovu važnost.

„Primjena integrisanih sistema je velika prednost za samu organizaciju, velika prednost u odnosu na tržište, u odnosu na ugled svim drugima koji se istom djelatnošću bave. Nije mala stvar imati tri objedinjena sistema - menadžmenta kvalietom poslovanja, zaštite životne sredine i bezbjednosti hrane“, zaključio je on.

U nastavku događaja, obratile su se Jelena Marković, koordinator sistema i Andrijana Golubović nutricionista-dijetetičar i kroz praktične primjere objasnile primjenu standarda u Ustanovi.

Po završetku prezentacije, Aleksandar Đorđević, direktor JUQS-a - Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta iz Beograda  dodijelio je direktorici Radmili Backović sertifikat ISO 22000:2005.