Konkurs za upis djece u vrtić 2014/15.

Objavljeno 02.06.2014.Upis djece u JPU“Dragan Kovačević“ za 2014/15.godinu počeće 02. juna 2014.godine. Konkurs će trajati do 20.juna i biće objavljen u štampanim medijima. U našu Ustanovu mogu se upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i djeca od tri godine do polaska u školu.