Konkurs za upis djece u vrtić za 2018/19. godinu

Objavljeno 31.05.2018.Upis djece u JPU “Dragan Kovačević“ za 2018/19. godinu počeće 1. juna 2018. godine. Konkurs će trajati do 22. juna i biće objavljen u štampanim medijima i istaknut na vratima svih naših vaspitnih jedinica.

U našu Ustanovu mogu se upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i djeca od tri godine do polaska u školu.

Upis će se vršiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 13 časova.