OBAVJEŠTENJE

Objavljeno 05.09.2014.


Obavještavamo vas da je svečano otvaranje vaspitne jedinice "Ciciban" u ponedeljak 08.09.2014. godine sa početkom u 10 h u zgradi "Solidarno" u Grudskoj mahali.