Konkurs za upis djece u vrtić za 2019/20. godinu

Objavljeno 29.05.2019.Upis djece u JPU “Dragan Kovačević“ za 2019/20. godinu počeće 3. juna 2019. godine. Konkurs će trajati do 27. juna i biće objavljen u medijima i istaknut na vratima svih naših vaspitnih jedinica.

U našu Ustanovu mogu se upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i djeca od tri godine do polaska u školu.

Prijem dokumenata vršiće Komisija za upis od 3. do 27. juna o.g. svakog radnog dana od 8 do 13 časova u vrtiću “Radost”.

Za vrtiće “Kuća mašte”, “Mačak”, “Palčica” i “Izvor” upis će se vršiti u tim vaspitnim jedinicama od 3. do 27. juna o.g. svakog radnog dana od 8 do 13 časova.