Montessori program

Objavljeno 27.11.2014.


JPU "Dragan Kovačević" je dana 26.11.2014. godine potpisao Sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Nikšića zbog uvođenja specijalizovanog Montessori programa u cilju unaprijeđenja vaspitno - obrazovnog rada.