Konkurs za upis djece u vrtić za 2015/16. godinu

Objavljeno 27.05.2015.Upis djece u JPU“Dragan Kovačević“ za 2015/16.godinu počeće 1. juna 2015.godine. Konkurs će trajati do 17. juna i biće objavljen u štampanim medijima. U našu Ustanovu mogu se upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i djeca od tri godine do polaska u školu.

Upis će se vršiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 13 časova.