Posjeta farmi "Agromont"

Objavljeno 27.04.2016.JPU "Dragan Kovačević" Nikšić je u saradnji sa mjesnim zajednicama Ozrinići i Straševina, dana 25.04.2016. godine mališanima iz vaspitnih jedinica "Vrabac" i "Leptir" organizovala posjetu farmi "Agromont" u Martinićima.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje naša Ustanova realizuje u saradnji sa lokalnom i društvenom zajednicom.